Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Ankieta zgłoszeniowa
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Ankieta zgłoszeniowaA+A-A0

Ankieta zgłoszeniowa uczestnictwa w projektach:

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Ostateczne zgłoszenie do projektu nastąpi po kontakcie ze strony pracowników jednego z Maltańskich Ośrodków Pomocy, dlatego tak istotne jest podanie danych kontaktowych.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA rozpoczyna realizację nowych projektów dla osób z niepełnosprawnościami.

 Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00:

Maltański Ośrodek Pomocy w Warszawie

ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa, tel. 609 742 474, 793 848 594

e-mail:osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl

Maltański Ośrodek Pomocy w Olsztynie

ul. Kopernika 46a, 10-959 Olsztyn, tel. 89 534 06 76,

e-mail:osrodek.olsztyn@pomocmaltanska.pl

Maltański Ośrodek Pomocy w Katowicach

ul. Gliwicka 2/2, 40-079 Katowice, tel. 32 785 86 68,

e-mail: osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl

Maltański Ośrodek Pomocy w Poznaniu

ul. Słowackiego 42/1, 60-825 Poznań, tel. 693 79 724, 793 867 818, e-mail: osrodek.poznan1@pomocmaltanska.pl

 

Realizowane projekty są opisane w zakądce "O projektach"

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z chęcią przystąpienia do projektu, realizowanego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
  1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
  4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, mającego siedzibę przy ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mającemu siedzibę przy Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa oraz Partnerowi, Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, mającego siedzibę przy ul. Jazgarzewska 17, lok 54, 00-730 Warszawa, realizującemu projekt w partnerstwie. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
  5. podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
© 2020 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY